סוכרת

ארה"ב: תמורות בהיארעות סיבוכי מחלת הסוכרת בעשורים האחרונים

שיעור הסיבוכים הקשורים בסוכרת ירד משמעותית בשני העשורים האחרונים, אולם בשל העלייה בשכיחות, הנטל הציבורי ממשיך להיות כבד

30.04.2014, 08:57

מחקרים הראו שאיזון ערכי סוכר, לחץ דם וכולסטרול בחולי סוכרת סוג 2 יכול להפחית את הסיבוכים הנובעים ממחלה זו. בשני העשורים האחרונים חל שיפור בתחום הטיפול בחולי הסוכרת. מטרת מחקר זה, המבוסס על רישומי אוכלוסין, היתה לבדוק אם חלו שינויים בשיעורי הסיבוכים הקשורים במחלה במהלך שני העשורים האחרונים.

נבדקו רישומים הנוגעים לכריתה (אמפוטציה) של גפיים תחתונות, אי ספיקת כליות סופנית, התקפי לב, שבץ ומוות כתוצאה ממשבר היפרגליקמי.

ההיארעות של חמשת הסיבוכים שנבדקו ירדה במהלך שני העשורים בארה"ב, עם הירידה הגדולה ביותר בשיעור התקפי הלב ושיעור המוות כתוצאה ממשבר היפרגליקמי - ירידה של 68% ו-64%, בהתאמה. לאחר מכן רשמו ירידה גם שבץ ואמפוטציה - ירידה של 53% ו-51%, בהתאמה. הירידה הקטנה ביותר נצפתה בהיארעות אי ספיקת כליות סופנית: ירידה של 28%.

כאשר ביצעו החוקרים אנליזה שכללה את השכיחות של סיבוכים אלו באוכלוסייה הכללית, עדיין נצפתה ירידה בשיעור התקפי הלב והתמותה כתוצאה ממשבר היפרגליקמי, אך לא בשיעורי האמפוטציה, השבץ ואי ספיקת הכליות הסופנית.

המחקר מראה, כי חלה ירידה בהיארעות הסיבוכים הקשורים בסוכרת במהלך שני העשורים האחרונים, וכי הירידה הגדולה ביותר נצפתה בסיבוכים הקרדיווסקולריים. מגמות שינוי אלו משקפות לא רק טיפול טוב יותר בחולי הסוכרת, כי אם גם שיפור בטיפול האקוטי בחולים, שיפור במערכות הבריאות, שיפור בטיפול המשולב בחולים הכרוניים וטיפול בגורמי סיכון.

יחד עם זאת, בשל העלייה המתמדת בשכיחות המחלה, המספר המוחלט של אנשים הסובלים מסיבוכי סוכרת עשוי להישאר גבוה, והנטל הנובע מהמחלה ימשיך להיות כבד.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Gregg EW, Li Y, Wang J, et al. Changes in Diabetes-Related Complications in the United States, 1990–2010. N Engl J Med. 2014; 370:1514-1523.

נושאים קשורים:  סוכרת,  מוות,  שבץ,  אי-ספיקת כליות,  התקפי לב,  MI,  אמפוטציה,  מחקרים
תגובות