אנטיביוטיקה

מחקר ישראלי: בדיקה שפותחה בארץ יכולה להבחין בין זיהום חיידקי לוויראלי

מחקר מצא כי קיים ערך אבחנתי בבדיקת ImmunoXpert שפותחה בישראל, המבוססת על שלושה חלבוני מארח, בקרב ילדים עם זיהום בדרכי הנשימה התחתונות או חום ממקור לא ידוע

29.12.2016, 10:50
בדיקות דם (צילום: אילוסטרציה)

קלינאי נדרש פעמים רבות לאבחן זיהום חיידקי מזיהום ויראלי. ImmunoXpert הינה בדיקה חדשנית, שפותחה בישראל, המשלבת שלושה חלבונים: tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligandי(TRAIL),י interferon gamma induced protein-10י(IP-10) ו-C-reactive proteinי (CRP).

מחקר חדש בדק את התוקף החיצוני (External validity) של הדיוק האבחנתי של הבדיקה באבחנת זיהומים חיידקים לעומת זיהומים ויראלים, והשווה את הבדיקה עם ביו-מרקרים הנמצאים בשימוש.

המחקר היה מחקר פרוספקטיבי, כפול סמיות, בינלאומי, רב-מרכזי, שכלל ילדים בגילאים 2-60 חודש עם זיהום בדרכי הנשימה התחתונות או התייצגות קלינית של חום ללא מקור, בארבעה בתי חולים בהולנד ושני בתי חולים בישראל. פאנל של שלושה מומחים לרפואת ילדים קבע אבחנה לכל המטופלים (זיהום חיידקי או ויראלי) על ידי שימוש בכל הנתונים הקליניים והמעבדתיים הזמינים, כולל מעקב למשך 28 יום.

הפאנל הוסווה לתוצאות הבדיקה. נקבעה אבחנת הרוב כאשר 2 מתוך 3 חברי הפאנל הסכימו על האבחנה, ואבחנה בפה אחד כאשר כל שלושת חברי הפאנל הסכימו על האבחנה. חושבה היכולת האבחנתית (רגישות, סגוליות, ערך מנבא חיובי וערך מנבא שלילי) של הבדיקה החדשה באבחנה בין זיהום חיידקי (בדיקה חיובית) לוויראלי (בדיקה שלילית), על ידי השוואת תוצאות הבדיקה עם האבחנה שנקבעה.

בין אוקטובר 2013 למארס 2015 גויסו למחקר 777 ילדים, מהם 570 עברו הערכה (גיל ממוצע 21 חודשים, 56% זכרים). רוב הפאנל איבחן 71 מקרים כזיהום חיידקי ו-435 כזיהום ויראלי. ב-71 מקרים נוספים הייתה אבחנה לא ודאית של חברי הפאנל.

הבדיקה הבחינה בין זיהום חיידקי לוויראלי עם רגישות של 86.7% (95%CIי 75.8–93.1), סגוליות של 91.9% (87.9–93.6), ערך מנבא חיובי של 60.5% (49.9 – 70.1) וערך מנבא שלילי של 97.8% (95.6–98.9). במקרים הברורים יותר שקיבלו אבחנה בפה אחד מחברי הפאנל, הרגישות הייתה 87.8% (74.5–94.7), סגוליות 93.0% (89.6–95.3), ערך מנבא חיובי 62.1 (49.2–73.4) וערך מנבא שלילי 98.3% (96.1–99.3).

מסקנת החוקרים הייתה, כי מחקר זה לבדיקת תוקף חיצוני הראה ערך אבחנתי בבדיקה המבוססת על שלושה חלבוני מארח על מנת להבחין בין זיהום חיידקי לזיהום ויראלי בקרב ילדים עם זיהום בדרכי הנשימה התחתונות או חום ממקור לא ידוע. האבחנה המבוססת על CRP, TRAIL ו-IP-10, היא בעלת פוטנציאל להפחית שימוש מוטעה באנטיביוטיקה בקרב ילדים צעירים.

מקור:
A host-protein based assay to differentiate between bacterial andd viral infections in preschool children (OPPORTUNITY): a double-blind, multicentre, validation study. van Houten, Chantal B et al. The Lancet Infectious Diseases. 21 December 2016 [E pub].

נושאים קשורים:  אנטיביוטיקה,  זיהום בדרכי הנשימה התחתונות,  חום ממקור לא ידוע,  CRP,  TRAIL,  IP-10,  מחקרים
תגובות