מחקרים

הגברת חסינות הריריות לאחר שימוש במינון חלקי של החיסון המומת לנגיף הפוליו

במחקר חדש נמצא שמנה בודדת של החיסון המומת לנגיף הפוליו בצורה של חמישית מהמינון המלא הגבירה את חסינות הריריות בשיעור דומה לזו של מנה בודדת מלאה של IPV, והקטינה את שכיחות הפרשת הנגיף לאחר תבחין תיגר עם חיסון חי מוחלש

27.12.2018, 10:57

החיסון המומת לנגיף הפוליו (Inactivated poliovirus vaccine, IPV) מגביר את חסינות הריריות (mucosal immunity) באנשים שקיבלו בעבר חיסון חי-מוחלש פומי (oral poliovirus vaccine, OPV). במחקר חדש שנערך ב-Polio Eradication Department של ה-WHO, והתפרסם בכתב העת The Journal of Infectious Diseases ביקשו החוקרים להעריך האם IPV במינון-חלקי (fractional-dose IPV, fIPV, חמישית מהמינון המלא) במתן תת-עורי גם כן מגביר את חסינות הריריות.

ילדים בני 10 עד 12 שנים בסרי לנקה גויסו למחקר ועברו חלוקה אקראית לקבלת מנה אחת של IPV, fIPV או ללא קבלת חיסון IPV. לאחר חודש,  קיבלו המשתתפים תבחין תגר של OPV. דגימות דם נאספו בזמן הגיוס למחקר ולפני התגר, ודגימות צואה נאספו 3, 7 ו-14 ימים לארח התיגר. בוצעה אנליזה של הסרום לנוכחות של נוגדנים שמנטרלים את נגיף הפוליו, ואנליזה של הצואה לנוכחות של נגיף הפוליו.

החוקרים ניתחו נתונים מ-304 מתוך 309 משתתפים. היו 16 מתוך 97 (16%), 9 מתוך 99 (9%) ו-72/95 (76%) מהמשתתפים עם הפרשה של נגיף הפוליו לאחר התיגר בקבוצות ה-IPV, fIPV ו"ללא חיסון IPV", בהתאמה (P<0.001 בהשוואה בין IPV [או fIPV] בהשוואה ל"ללא חיסון IPV";יP=0.1 עבור השוואה של fIPV בהשוואה ל-IPV). הירידה היחסית בשכיחות ההפרשה עמדה על 80% ו-88% עברו IPV ו- fIPV, התאמה, בהשוואה לקבוצת הביקורת של "ללא חיסון IPV".

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שמנה בודדת של fIPV הגבירה את חסינות הריריות בשיעור דומה לזו של מנה בודדת מלאה של IPV. ממצא זה מספק ראיה נוספת התומכת ב-fIPV כתגובה להתפרצות של נגיף הפוליו בזמן מחסור עולמי באספקת IPV.

מקור:

Deepa Gamage, Ondrej Mach, Paba Palihawadana, Yiting Zhang, William C Weldon, M Steven Oberste, Sunethra Gunasena, Roland W Sutter; Boosting of Mucosal Immunity After Fractional-Dose Inactivated Poliovirus Vaccine, The Journal of Infectious Diseases, Volume 218, Issue 12, 5 November 2018, Pages 1876–1882, https://doi.org/10.1093/infdis/jiy389

נושאים קשורים:  מחקרים,  פוליו,  חיסון,  חסינות,  ריריות
תגובות