דעות

כל האמת על מסיכות המיגון לצוותים הרפואיים, המחסור וההנחיות

משרד הבריאות מאמץ את הנחיות ה-WHO רק היכן שנוח לו - הניסיון העגום מאיטליה מלמד שמחסור במסיכות N95 היווה גורם לחשיפה של רופאים להדבקה בקורונה והם בתורם תרמו מבלי דעת להפצת המחלה

נגיף הקורונה, מסיכת פנים כירורוגית. אילוסטרציה

בהתמודדות עם מחלה מידבקת חדשה שלא היתה ידועה קודם לכן נודעת חשיבות רבה להתמגנות מפני הדבקה, במיוחד של צוותי הרפואה. בניהול משבר מסוג זה, נוקטים ראשית בגישה מחמירה ואם הנתונים מאפשרים זאת, מקלים בהמשך, מתוך הבנה של מחירה הכבד של טעות. כך בחרה ישראל בגישה מחמירה של בידוד וסגר, אם כי הפעולות ננקטו בשיטת הסלמי ולא באבחה מהירה כפי שנכון לעשות.

דע עקא, בנושא המיגון לא רק שלא ננקטה גישה מחמירה אלא ננקטה גישה מקלה שאינה מגנה כראוי על צוותי הרפואה, שהם החיילים במלחמה בקורונה.

ההנחה הראשונית היא שנגיף הקורונה החדש מידבק בדומה לאחיו הבכיר, ה-SARS, ובהתאם אמורה להיבחר רמת מיגון שתהיה דומה או חמורה ממנה, עד לקבלת נתונים חדשים. הנגיף מידבק באופן רגיל בדרך של טיפות ומגע ישיר, ובפעולות המייצרות רסס כמו אינטובציה או ברונכוסקופיה ייתכן גם פיזור אוירני (אוירוסולי). ההבדל בין שני אופני הפיזור הוא שטיפות נפלטות מהחולה לטווח קצר של שני מטרים, ואילו אירוסול עלול להינשא עם הרוח למרחק רב יותר.

במד"א אימצו, ובצדק, מדיניות מיגון מחמירה המחייבת מיגון בבדיקה של כל חולה, ללא קשר לסימנים נשימתיים, ושימוש נרחב יותר במסיכת N95. המצב הזה של מיגון שונה בין בתי חולים ומד"א לבין קופות החולים הוא בלתי נסבל. מקומם לא פחות הוא המצב שבו קהל רחב באזורים ציבוריים חובש מסיכות N95 בלא שיש איזושהי הנחיה לכך

נתונים שהצטברו בנוגע לנגיף החדש מצביעים על כך שהנגיף החדש שורד באוויר בצורה אוירוסולית מספר שעות ועל משטחים עד מספר ימים. כבר היום ידוע שחלק מהחולים מחלתם קלה עד כדי א-תסמינית וכי המחלה קיימת בקהילה בלי קשר לסיפור אפידמיולוגי של חשיפה ידועה למי שחזר מחו"ל.

ההנחיה הקיימת של משרד הבריאות למיגון צוותי הרפואה קובעת שבמגע עם חולה קל חשוד או במרפאה, המיגון הנדרש לזיהום טיפתי הוא מסיכה כירורגית, ולגבי חולים אחרים אין צורך להתמגן בכלל. רק במגע עם חולה קשה או במלר"ד יש להשתמש במסיכת N95.

וזאת לדעת: מסיכה כירורגית אינה מיועדת להגנה על החובש אותה אלא להגנת הסביבה מפני הרסס הטיפתי הנפלט מהחובש אותה, כפי שנעשה למשל בחדר ניתוח סטרילי. המיגון שמסיכה כירורגית מעניקה לחובש אותה מפני זיהום טיפתי חיצוני הוא 50%-75% בלבד, ותלוי מאוד באופן חבישתה שאינו מאפשר אטימה טובה של האוויר מלזלוג סביבה.

מסיכה כירורגית אינה מגנה בכלל מפני הדבקה אוירוסולית. מסכת N95, לעומתה, מגנה על החובש אותה ברמה של 95% הן מזיהום טיפתי והן מזיהום אוירוסולי.

הנחיות משרד הבריאות עומדות בקביעות הפורמליות של ה- WHO אבל לא בהבנה המקצועית של מיגון ראוי מהו ובשכל הישר. גם הנחיית ה-CDC האמריקאי והניסיון הסיני הנוכחי מורים על שימוש נרחב יותר במסיכת N95 בעת בדיקת חולים, גם אם לא חשודים לקורונה, ושימוש במסיכה כירורגית רק בעת מחסור במסיכות היעילות יותר.

הניסיון העגום מאיטליה מלמד שמחסור במסיכות N95 היווה גורם לחשיפה של רופאים להדבקה בקורונה והם בתורם תרמו מבלי דעת להפצת המחלה. כאמור, לא מעט חולים בנגיף הם א-תסמיניים ולא ניתן להפריד היום בצורה טובה בין חשודים כחולים לבין שאר החולים בקרב קהל הפונה לעזרה רפואית.

בד בבד, מוסדות רפואיים כבתי חולים ומד"א אימצו, ובצדק, מדיניות מיגון מחמירה המחייבת מיגון בבדיקה של כל חולה, ללא קשר לסימנים נשימתיים, ושימוש נרחב יותר במסיכת N95. המצב הזה של מיגון שונה בין בתי חולים ומד"א לבין קופות החולים הוא בלתי נסבל. מקומם לא פחות הוא המצב שבו קהל רחב באזורים ציבוריים חובש מסיכות N95 בלא שיש איזושהי הנחיה מקצועית לעשות כן.

בשכונה שבה אני מתגורר גרה שרה בממשלת ישראל. השבוע, בעת שחלפתי ליד ביתה, פגשתי את המאבטח ונדהמתי לראות שהוא חובש מסיכת N95 מהדגם החדיש ביותר, בעוד שלי כרופא המטפל בחולים יש במרפאה מסיכה אחת כזו בלבד שנשמרת לעת שיגיע חולה חשוד במיוחד.

ארגון הבריאות העולמי הגדיר מקרה חשוד כחום בכל רמה, ומגע הדוק ככל מגע בלי קשר לזמן החשיפה. בישראל הדרישה היא לחום 38 ומעלה ולמגע של 15 דקות או יותר. האם מטופל עם חום 37.8 לא יכול להיות חולה? האם מגע של חמש דקות לא מספיק להדבקה ? בוודאי שכן

האם לרשות גופי ביטחון חזקים צריכים לעמוד, ללא הצדקה מקצועית, אמצעי מיגון טובים יותר מאשר לרשות מערכת הבריאות המוחלשת? על המדינה לפעול בדחיפות לאיסוף המסיכות הטובות מגופים שאינם ארגוני בריאות, לרבות מגופי הביטחון, ולהעמידם לרשות מערכת הבריאות לקראת נחשול חולי הקורונה הצפוי להציף אותה.

אם בנושא המיגון ישראל פועלת לפי הגישה המקלה של WHO, הרי שבכל הנוגע לקריטריונים לחולה חשוד ולמגע הדוק בחרה ישראל דווקא להחמיר: ארגון הבריאות העולמי הגדיר מקרה חשוד כחום בכל רמה, ומגע הדוק ככל מגע בלי קשר לזמן החשיפה. בישראל הדרישה היא לחום 38 ומעלה ולמגע של 15 דקות או יותר. האם מטופל עם חום 37.8 לא יכול להיות חולה? האם מגע של חמש דקות לא מספיק להדבקה? בוודאי שכן. הגדרה מצמצמת מובילה לתת בדיקה ולתת אבחון. משרד הבריאות מאמץ אם כן את הנחיות ה-WHO היכן שנוח לו ולא מאמצן היכן שלא.

חשיפה והדבקה של צוותי רפואה, רופאות ואחים, בעת אירוע ביולוגי חריג, היא אסון. זו הסיבה שבזמן אירוע כזה בטיחות הצוות הרפואי מקבלת עדיפות אפילו על פני הטיפול הרפואי בחולים. הדבקת צוות רפואי תגרע כוח אדם יקר ערך מסדר הכוחות של המערכה בקורונה ותחשוף לסכנת הדבקה מטופלים אחרים של רופאים אלה, אוכלוסיה חולה בפני עצמה או אף מדוכאת חיסון, ועלולה להביא לכך שצוות רפואי יהיה המקור להדבקה המונית (superspreaders).

היעדר ביטחון של צוות באמצעי המיגון העומדים לרשותו עלולה להשליך לרעה על נכונותו להתייצב לעבודה המעמידה אותו כיום בסכנה.

מדינה שידעה לרכוש ולהחזיק במשך עשרות שנים מערך עצום של מסיכות אב"ך לכל אוכלוסיית המדינה כנגד האיום הכימי והביולוגי הפוטנציאלי צריכה להיות מסוגלת להחזיק מסיכות יעילות וזולות בהרבה עבור צוותי הרפואה הלוחמים, בטרם תשלח אותם למערכה כנגד איום ביולוגי שהתממש לנגד עינינו

בנוסף, האוכלוסיה הנמצאת בסיכון ללקות בסיבוכי הקורונה היא האוכלוסיה המבוגרת והחולים במחלות כרוניות: צוות רפואי העונה על ההגדרה הזו יש להוציאו לאלתר מטיפול ישיר בחולים בעת הזאת, על מנת להגן עליו.

עובדי מערכת הבריאות הם החיילים במערכה בקורונה. מדינה שידעה לרכוש ולהחזיק במשך עשרות שנים מערך עצום של מסיכות אב"ך לכל אוכלוסיית המדינה כנגד האיום הכימי והביולוגי הפוטנציאלי צריכה להיות מסוגלת להחזיק מסיכות יעילות וזולות בהרבה עבור צוותי הרפואה הלוחמים, בטרם תשלח אותם למערכה כנגד איום ביולוגי שהתממש לנגד עינינו.

אם יש מחסור במסיכות טובות, צריך לומר את האמת ולא לעקם את ההנחיות המקצועיות. קלות הראש שבה מתייחסים למיגון צוותי הרפואה אל מול המגיפה בפניה הם עומדים היא בלתי נסלחת. זוהי לא פחות מהפרה של חוזה האמון הבלתי כתוב בין עובדי המערכת לבין העומדים בראשה. המאמץ העיקרי של ממשלת ישראל בניהול המשבר בימים אלה צריך להיות הבאת אמצעי מיגון נאותים בכמות מספקת לעובדי מערכת הבריאות.

נושאים קשורים:  דעות,  יואב יחזקאלי,  מסיכות מיגון,  צוותים רפואיים,  מגיפה,  ציוד מיגון,  נגיף הקורונה
תגובות
אנונימי/ת
27.03.2020, 11:56

הוירוס חודר גם ה N95. בכיות אכלו לי שתו לי ממש מתאימות עכשיו. כל מרכזי הטיפול בקורונה וחדר המיון מצוידים עם N95 וציוד מגן סביר בהחלט. העיקר לכתוב.

אנונימי/ת
27.03.2020, 12:09

אז כבודו עובד בלי מיגון בכלל?
כנראה שלא, העיקר לכתוב

אנונימי/ת
27.03.2020, 12:23

הכותב צודק. יש חסר ניכר בציוד גם ברמת המלר"דים, גם ברמת המחלקות הקליניות וגם במרפאות הקהילה. גם החסר בבדיקות, לפחות עד כה, היה ועוד יהיה לנו לרועץ. לא העיקר לכתוב אלא העיקר להביט למציאות בעיניים.

אנונימי/ת
27.03.2020, 14:27

מסכימה

אנונימי/ת
27.03.2020, 12:37

תודה רבה על המייל מסודר ,אמיתי ומרוכז. תקוותי ,שצוותי הממשל שעומד אחרי רכשת דברי המיגון נכונים ,תקראו ותעשו מה שצריך במקום להתפזר כל הכרזות שרק מבלבלות הציבור שלא יכול להתרכז בעיקר- הצלת החיים בדרכים של בידוד הנכון קודם כל!!!

אנונימי/ת
27.03.2020, 15:12

במרפאת הקהילה בה אני עובדת כרופאת ילדים ראשונית אין N95. גם אין חלוקים חד פעמיים.
יש לי מסכה כירורגית אחת למשמרת וכפפות.
זאת התמגנות טובה? לא חושבת!
כחלק מההתמגנות ומניעת הפצת המחלה על ידינו לדעתי צריך לבדוק באופן תדיר את עובדי הרפואה שבחזית גם בקופות וגם בבתי החולים כולל האסימפטומטים כמובן

אנונימי/ת
27.03.2020, 15:28

ומה ציפיתם ממשרד הטפשות שלנו ומהנאשם בפלילים שמהלך עלינו אימים אבל דרדרו את מערכתהבריאות ולא נערכו לשעת צרה כזאת-או אחרות
מערך מסיכות האבכ שייך למערכת הבטחון שלה אמצעים בלתי מוגבלים

אנונימי/ת
27.03.2020, 16:21

מסכים עם הנאמר. אציין ואומר שאני מכיר את הכותב ואף עבדנו יחד בעבר. אנו מכירים את האנשים שעומדים כיום בראש המערכה ולצערי איני מופתע מכלום.
רק אבקש מכל הקולגות שלי לשמור על עצמם שכן בשלב ובסיטואציה הנוכחית חשוב לזכור את ה say " אם אין אני לי, מי לי"

אנונימי/ת
30.03.2020, 21:48

חלאס עם הפאניקה, אין עוד אף מחקר שהוכיח שהוירוס מדבק כאירוסול, אין שום ענין מיוחד בN95

אנונימי/ת
31.03.2020, 10:53

הצעה שלי: תפתחו חלון! עוזר מאוד בפיזור המיקרו-טיפות שנשארות באוויר זמן רב.