COVID-19 בישראל

בני נוער נוטים לקבל תוצאות PCR שליליות למרות שנדבקו בקורונה

מודל מתמטי שניתח את תחלואת הקורונה בבני ברק הראה כי צעירים מתחת לגיל 20 רגישים פחות לנגיף הקורונה ופחות מדביקים אחרים

ילדות בבני ברק. צילום: יוסי אלוני/ פלאש 90

ניתוח מסד נתונים לגבי תחלואת הקורונה בבני ברק הצפופה, תוך שימוש במודל מתמטי-חישובי, העלה כי צעירים עד גיל 20 רגישים לנגיף בכ-43% פחות לעומת מבוגרים מהם וגם נוטים פחות להדביק אחרים. הם גם נוטים לקבל תוצאות שליליות של PCR למרות שלמעשה נדבקו.

המחקר שעסק בכך בוצע על ידי צוות רב תחומי מאוניברסיטת חיפה, בסיוע משרד הבריאות. הוביל אותו ד"ר איתי דטנר מחוג לסטטיסטיקה. הדו"ח  התפרסם לאחרונה ב-PLOS Computational Biology תחת הכותרת: "מקומם של ילדים בהתפשטות Covid-19 – הערכת הרגישות היחסית והידבקות של ילדים".

המחקר התמקד בהשוואת דפוסי הדבקה בין קבוצות הגיל השונות. לשם כך הורץ מודל סטטיסטי במדגם של 637 משקי בית בבני ברק שעברו בדיקות PCR לאיתור נשאות לנגיף, באביב 2020. חלקם גם עברו בדיקות סרולוגיות.

בין המסקנות, שהודגש כי עדיין אינן מלאות: בני מתחת לגיל 20 רגישים ב-43% לנגיף לעומת בני 20 ומעלה. שיעור ההדבקה שלהם מוערך ב-63% לעומת מבוגרים. ילדים אכן נוטים פחות ממבוגרים להפיץ את הנגיף לאחרים, אבל הילדים גם נוטים לקבל תוצאה PCR שלילית יותר ממבוגרים למרות שלמעשה נדבקו בנגיף.

ממצאים אלה מאששים הסבר לדיווחים מהעולם בדבר שיעור נמוך יותר של ילדים מאובחנים בהשוואה למבוגרים. מחקר מתמטי עתידי אמור לספק מידע על דינמיקת ההדבקה בבתי ספר ובבתי אבות.

נושאים קשורים:  בני ברק,  קורונה,  ילדים ובני נוער,  חדשות,  19-COVID
תגובות