מחקרים

הסתננות תאי T מסוג CD4+ ו-CD8+ לרקמת פוליפ ברינוסינוסיטיס כרונית

קיים מתאם חיובי בין הסתננות תאי T לרקמת פוליפ נזאלי לחומרת המחלה

הדמיה של הסינוסים (צילום: אילוסטרציה)

לרינוסינוסיטיס כרונית יש שני פנוטיפים בסיסיים, דלקת הכוללת פוליפים נזאליים ודלקת ללא פוליפים נזאליים. מטרת החוקרים הייתה להעריך את המאפיינים הקליניים של אוכלוסייה יוונית של מטופלים הסובלים מרינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים ואת הקשר לתדירות תאי T מסוג CD4+ ו-CD8+. כמו כן, העריכו החוקרים את היחס של תאי CD4+ ל-CD8+ כמדד פרוגנוסטי.

במסגרת המחקר גייסו החוקרים, דרך מחלקת אף אוזן גרון של בי"ח הכללי פאפאניקולאו בתסלוניקי, 33 מטופלים מבוגרים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים. במהלך ניתוח סינוסים אנדוסקופי פונקציונאלי אספו החוקרים דגימה של פוליפים נזאליים מכל אחד מהמשתתפים. עבור כל אחד מהמטופלים חישבו החוקרים את ציון Hadley nasal endoscopyי(HES), ציון ה-CTי(LMS) Lund-Mackay ומבחן ה-22-item Sinonasal Outcomeי(SNOT-22). באמצעות צביעה אימונוהיסטוכימית העריכו החוקרים את נוכחות תאי CD4+ ו-CD8+. בנוסף לספירת הלימפוציטים נלקחו גם ספירות של נויטרופילים ואאוזינופילים. את הניתוחים הסטטיסטיים ביצעו החוקרים באמצעות SPSS גרסה 21.

במחקר נכללו 21 גברים ו-12 נשים והגיל הממוצע עמד על 49.5 (ס"ת 14.5). תוצאות המחקר הדגימו כי ל-LMS (r=0.961; p<0.001) ול-HES (r=0.54; p<0.001) היה מתאם חיובי עם SNOT-22. בנוסף, נמצא כי ל-HES ו-LMS היה מתאם חיובי מובהק (r=0.674; p<0.001). בניתוח הקשר בין כמות ואחוז האאוזינופילים ל-LMS נמצא גם כן מתאם חיובי (מתאם הכמות - r=0.513; p=0.003; מתאם האחוז - r=0.527; (p=0.002. ניתוח הקשר בין כמות ואחוז האאוזינופילים לבין HES הדגים תוצאות דומות (מתאם הכמות - r=0.622; p<0.001; מתאם האחוז - r=0.497; (p=0.004. בניתוח לפי תתי קבוצות, נמצא כי במטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים עם רמות אאוזינופילים 5%<, LMS ו-SNOT-22 היו במתאם שלילי עם רמות תאי CD4+ (r=-0.654; p=0.029; r=-0.618; p=0.043, בהתאמה). עוד נמצא כי במטופלים עם יחס תאי CD4+ ל-CD8+ 0.3>, לרמות תאי CD8+ היה מתאם חיובי עם כמות ואחוז האאוזינופילים (r=0.684; p=0.042; r=0.699; p=0.036, בהתאמה).

במחקר אשר העריך את הסתננות תאי T מסוג CD4+ ו-CD8+ לרקמת פוליפ ברינוסינוסיטיס כרונית, זיהו החוקרים את החשיבות הפוטנציאלית שיש לתאי CD8+ נזאליים בפתופיזיולוגיה של רינוסינוסיטיס כרונית, דבר המאופיין גם בהצטברות אאוזינופילים. יתרה מכך, המאפיינים הקליניים של אותם מטופלים נמצאו עם מתאם חיובי הן לדלקת האאוזינופילית והן לחומרת המחלה.

מקור: 

Gougousis S. et al. European Journal of Inflammation (2021). https://doi.org/10.1177%2F20587392211028733

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  פוליפים באף,  תאי CD4+,  תאי CD8+,  אאוזינופילים
תגובות