מחקרים

סימנים ותסמינים קליניים הקשורים לזיהום חריף עם HIV

השוני בהיארעות תסמינים במהלך זיהום חריף ב- HIV הצריך יצירה של שתי מערכות דירוג נפרדות אשר יכולות להנחות מבחנים אבחנתיים עבור מטופל ממין מסויים באיזור גאוגרפי ספציפי

04.04.2022, 15:13
HIV (אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה להגדיר את ההתייצגות הקלינית של זיהום חריף ב-HIVי(AHI) בקרב גברים ונשים וליצור מערכת דירוג קלינית מבוססת אלגוריתם. כמו כן, החוקרים ביקשו להשוות היארעות, סימנים ותסמינים בין אנשים עם ובלי AHI. המחקר כלל 3,345 משתתפים אשר הוערכו על בסיס דו-שבועי במהלך 21 יום לאחר הזיהום.

תוצאות המחקר הראו כי 56 נשים ו-36 גברים אובחנו עם AHI. בעקבות הטרוגניות משמעותית בהיארעות התסמינים, נוצרו שתי תת-קבוצות ייחודיות על סמך גאוגרפיה ומין. בקרב גברים תאילנדים, הסימנים והתסמינים עם יחס הסיכויים הגבוה ביותר בהשוואה בין AHI לאנשים שלא נדבקו היו בחילה (יחס הסיכויים 16, רווח בר-סמך של 95% 3.9-60.2, P < .001) ואבנורמליות בדרכי הלימפה (יחס הסיכויים 11.8, רווח בר-סמך של 95% 4.2-49.0, P < .001). בקרב נשים אפריקאיות, הסימנים והתסמינים עם יחס הסיכויים הגבוה ביותר בהשוואה בין AHI לאנשים שלא נדבקו היו כאב מאחורי העיניים (יחס הסיכויים 44.4, רווח בר-סמך של 95% 12.0-158.0, P < .0001) ועייפות (יחס הסיכויים 22.7, רווח בר-סמך של 95% 11.3-44.3, P < .001). מערכת הדירוג עבור הגברים התאילנדים נמצאה עם רגישות של 66% וסגוליות של 84% בעוד שבמקרה של נשים אפריקאיות נמצאה רגישות של 27% וסגוליות של 98%.

החוקרים סיכמו כי השוני בהיארעות תסמינים במהלך AHI הצריך יצירה של שתי מערכות דירוג נפרדות אשר יכולות להנחות מבחנים אבחנתיים עבור מטופל ממין מסויים באיזור גאוגרפי ספציפי.

מקור:

Andrew G Letizia  et. al (2022) Medicine DOI: 10.1097/MD.0000000000028686

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  זיהום,  תסמינים
תגובות