מחקרים

היעילות של דוקסיצילין בדלקת ריאות קלה-בינונית הנרכשת בקהילה

תוצאות המטה-אנליזה הדגימו כי היעילות של דוקסיצילין אינה נופלת מזו של מאקרולידים או פלאורוקווינולונים ובתת-אנליזה של מחקרים עם סיכוי נמוך להטייה אף עולה עליה

דלקת ריאות (אילוסטרציה)
דלקת ריאות (אילוסטרציה)

דוקסיצילין מהווה אפשרות טיפולית בחולים בגירים עם דלקת ריאות לא חמורה הנרכשת בקהילה (CAP). במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Clinical Infectious Diseases חוקרים ביקשו לבחון את הממצאים הקיימים בנוגע ליעילות של דוקסיצילין ב-CAP קלה-בינונית בספרות הרפואית על ידי ביצוע סקירה שיטתית ומטה-אנליזה. התוצא העיקרי שנבדק היה שיעור הריפוי הקליני. במטה-אנליזה נכללו שישה מחקרי RCT בהשתתפות 834 מטופלים. המחקרים בוצעו בשנים 1984-2004. התרופות שהושוו לדוקסיצילין היו שלושה מאקרולידים ושלושה פלואורוקווינולונים. לארבעה מהמחקרים היה סיכוי גבוה להטייה (high risk of bias).

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור הריפוי הקליני היה דומה בקבוצת הדוקסיצילין ובקבוצות ההשוואה ועמד על 87.2% לעומת 82.6%, בהתאמה (יחס סיכויים, 1.29; רווח בר-סמך 95%: 0.73-2.28). תת-אנליזה של שני המחקרים עם סיכוי נמוך להטיה הדגימה כי שיעור הריפוי בחולים שקיבלו דוקסיצילין היה גבוה באופן מובהק לעומת השיעור בחולים שקיבלו אנטיביוטיקות אחרות ועמד על 87.1% לעומת 77.8% (יחס סיכויים, 1.92; 1.15-3.21; p=0.01). שיעור תופעות הלוואי היה דומה בקבוצת הדוקסיצילין ובקבוצת האנטיביוטיקות האחרות.

החוקרים מסמכים כי היעילות של דוקסיצילין דומה לזו של מאקרולידים ופלאורוקווינולונים בחולים עם CAP קלה-בינונית ותרופה זו מהווה אופציה טיפולית רלוונטית. עם זאת, יש צורך במחקרים קליניים רחבי היקף על מנת לאשש ממצאים אלה.

מקור:

Sang-Ho Choi, Antoni Cesar, Timothy Arthur Chandos Snow, Naveed Saleem, Nishkantha Arulkumaran, Mervyn Singer, Efficacy of Doxycycline for Mild-to-Moderate Community-Acquired Pneumonia in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, Clinical Infectious Diseases, Volume 76, Issue 4, 15 February 2023, Pages 683–691, https://doi.org/10.1093/cid/ciac615

נושאים קשורים:  מחקרים,  דוקסיצילין,  דלקת ריאות,  מאקרוליד,  פלורוקוינולון
תגובות