מחקרים

מה תפקידם של רזולבינים בתהליכי דלקת זיהומית?

נמצא כי רזולבינים אחראיים, בין היתר, על גיוס נוירטופיליים וייצור גרנולוציטיים כחלק מתהליך ההחלמה מדלקת זיהומית

19.09.2023, 14:52

נויטרופילים שוכנים במח העצם (Bone Marrow - BM) ומוכנים לגיוס לאתרים של פציעה או זיהום לצורך הפעלת תהליכי דלקת וריפוי. במחקר זה החוקרים דיווחו כי זיהומים מרוחקים מאותתים ל-BM בעזרת רזולבינים על מנת לווסת את תהליכי הייצור של תאים גרנולוציטיים במח העצם וגיוס נויטרופילים.

תוצאות המחקר הדגימו כי עירוי דחוף של תאים גרנולוציטיים במקרים של דלקת של הצפק הביא לשינויים בהפרשה של רזולבין D1י(Resolvin D1- RvD1) ו-RvD4 במח העצם. נמצא עוד כי לויקוטריאן B4 מעודד גיוס נויטרופילים. RvD1 ו-RvD4 מגבילים שניהם את הפלישה של נויטרופילים לאתרי זיהום, ומסוותים באופן שונה את אוכלוסיות התאים המיאלואידיים במח העצם: RvD1 מעלה את כמות המונוציטים המתקנים ו-RvD4 מווסת את הייצור של גרנולוציטיים. הוראה כי RvD4 מפסיק את הייצור הדחוף של תאים גרנולוציטיים, מונע גיוס עודף של נויטרופילים במח העצם ופועל על תאי אב גרנולוציטים. בנוסף, RvD4 עודד פאגוציטוזה של נויטרופילים, מונוציטים ומאקרופאגים בנוזל תפליטי והגביר את הפינוי של החיידקים. מתווך זה הגביר גם מוות תאי מתוכנן של נויטרופילים ופינוי של מאקרופאגים ובכך זירז את סיום הדלקת. RvD4 גם השרה פוספורילציה של ERK1/2 ו-STAT3 בגרנולוציטים שהופקו ממח עצם אנושית. ריכוז RvD4 בסרום בטווח שבין 1-100 ננומול השרה פאגוציטוזה של חיידקי E. Coli על ידי נויטרופילים בדגימות דם מלא. יתרה מזאת, RvD4 אף הגביר את תהליכי אפרוציטוזיס של נויטרופילים על ידי מאקרופאגים במח העצם.

מסקנת החוקרים הייתה כי התפקידים החדשים שהודגמו לרזולבינים בתהליכי ייצור תאים גרנולוציטיים ובגיוס נויטרופילים מסייעים בהחלמה של דלקת זיהומית.

מקור:

Stephania LibrerosRobert NshimiyimanaBrendon LeeCharles N. Serhan; Infectious neutrophil deployment is regulated by resolvin D4. Blood 2023; 142 (6): 589–606. doi: https://doi.org/10.1182/blood.2022019145

נושאים קשורים:  מחקרים,  פגוציטוזה,  גרנולציטים,  נויטרופילים,  דלקת זיהומית,  מח עצם
תגובות