מחקרים

טיפול אנטיביוטי קצר עבור זיהומי פסאודומונס אארוגינוזה

החוקרים בחנו את היעילות של טיפול אנטיביוטי קצר מועד בחולים עם ממאירות המטולוגית הסובלים מזיהומי פסאודומונס אארוגינוזה בזרם הדם

סוגי אנטיביוטיקה. צילום אילוסטרציה: gavinallanwood/ unsplash

במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Clinical Infectious Diseases, החוקרים שאפו לגשר על פער הידע על ידי בחינת היעילות של טיפול אנטיביוטי בקורס קצר לעומת טיפול ממושך בקבוצת חולים ספציפית הפגיעה לזיהומי פסאודומונס אארוגינוזה בזרם הדם.

המחקר נערך בשני מרכזי המטולוגיה בסין. החוקרים איתרו 434 חולים המטו-אונקולוגיים. מתוכם, 229 קיבלו טיפול אנטיביוטי קצר (7-11 ימים), ו-205 עברו טיפול ממושך (12-21 ימים). מודל רגרסיה רב-משתני שימש להערכת ההשפעה של טיפול אנטיביוטי בקורס קצר על התוצאים הקליניים.

מתוצאות המחקר עולה כי לא היו הבדלים משמעותיים בתוצאים הקליניים בין קבוצות הטיפול בקורס קצר וממושך. באופן ספציפי, זיהום חוזר או תמותה בתוך 30 יום מהשלמת הטיפול התרחשו ב-3.9% (8) מהמטופלים בקבוצת הקורס הקצר ו-4.9% (10) בקבוצת הקורס הממושך (P=0.979). זיהום חוזר תוך 90 יום דווח ב-9.8% (20) מקבוצת הקורס הקצר ו-6.3% (13) מקבוצת הקורס הממושך (P = 0.139), וחום חוזר תוך 7 ימים התרחש ב-8.3% (17) מקבוצת הקורס הקצר לעומת 7.4% (15) בקבוצת הקורס הממושך (P =0 .957). בממוצע, מטופלים בקבוצת הקורס הקצר בילו 3.3 ימים פחות בבית החולים (P < 0.001).

החוקרים הגיעו למסקנה שטיפול אנטיביוטי בקורס קצר אינו נחות (non-inferior) מטיפול בקורס ממושך לגבי תוצאות קליניות עבור חולים המטו-אונקולוגיים עם זיהומי פסאודומונס אארוגינוזה בזרם הדם. עם זאת, הם ציינו את ההטיות והמגבלות של המחקר, והמליצו על מחקרים פרוספקטיביים אקראיים מבוקרים נוספים כדי לאמת את ממצאיהם.

מקור:

Feng X, Qian C, Fan Y, Li J, Wang J, Lin Q, Jiang E, Mi Y, Qiu L, Xiao Z, Wang J, Hong M, Feng S. Is Short-Course Antibiotic Therapy Suitable for Pseudomonas aeruginosa Bloodstream Infections in Onco-hematology Patients With Febrile Neutropenia? Results of a Multi-institutional Analysis. Clin Infect Dis. 2024 Mar 20;78(3):518-525. doi: 10.1093/cid/ciad605. PMID: 37795577; PMCID: PMC10954337.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול אנטיביוטי,  פסאודומונס אארוגינוזה,  ממאירות המטולוגית,  זיהומים בדם
תגובות