קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: פתח תקווה

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית - חטיבת בתי חולים מכריזה על הקונקורסים לניהול המחלקה והמכון הבאים:

מס'         מחלקה                       בית חולים
838   מחלקת נשים ויולדות      מרכז רפואי רבין
839   המכון לפתולוגיה            מרכז רפואי רבין

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 30.11.2021

המסמכים הדרושים:
*מכתב בקשה
*קורות חיים
*פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
*תצלום רישיון ישראלי תקף לעסוק ברפואה ותצלום תעודת מומחה תקפה.
*עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד.
*תמונת פספורט.
*המלצות עדכניות - אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין (ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר) לח"מ לכתובת המייל:[email protected]

*נכון לתאריך האחרון להגשת מועמדות, על המועמד להיות מומחה בתחום הקונקורס, בעל ותק של 48(ארבעים ושמונה) חודשים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) לכתובת המייל:[email protected]